Chrześcijanie

Chrześcijanie
website votes: 0
Vote

Description

Ważnym tematem jeśli chodzi o Chrześcijaństwo jest : Przesladowania w Orisie W zgodzie z przekazem nowotestamentowym Jezus Chrystus urodził się w żydowskiej rodzinie, jako syn Marii poślubionej Józefowi. Nadano mu imię Jezus. Józef był z zawodu cieślą, a według Ewangelii Mateusza i Łukasza potomkiem króla Dawida (różnice w genealogii Jezusa, zachodzące między relacjami tych Ewangelistów, uzasadnia się hebrajskim prawem i zwyczajem lewiratu - 5 Księga Mojżeszowa/Powtórzonego Prawa r.25, 5-6). Wedle Ewangelii Mateusza i Łukasza, jedynych pism w Nowym Testamencie, które zawierają dane o poczęciu i narodzinach Jezusa, został on poczęty nie przez Józefa, lecz przez Ducha Świętego w łonie Marii (por. Łk 1,35 i Mt 1,18). Wyznawana jest ob. przez ok. 33% ludności świata. Spośród blisko 2 mld chrześcijan ok. 1,1 mld stanowią katolicy, 300-450 mln protestanci, ok. 155 wyznawcy prawosławia, ok. 60 mln anglikanie, ok. 30 mln członków starożytnych Kościołów wschodnich; ok. 150 mln trzeba do pozostałych odłamów, w tym też różnego rodzaju sekt. Chrześcijanie przeważają w strukturze religijnej Europy, obu Ameryk i Australii, w Afryce stanowią ok. 38% ludności, w Azji - nieznaczną mniejszość.

  • URL:
  • IPv4 Address: not available
  • IPv6 Address: not available
  • Website submitted on:
    2010-07-03
  • Website approved on:
  • Website visits: 0
  • Category:
  • Website ID: 1406

Feeds

There is no RSS feed registered yet for this website.

Tags


Only members can propose tagsComments

website comments powered by Disqus